Menu

Participatie, werk en inkomen

De Participatiewet, die de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong vervangt, is op 1 januari 2015 in werking getreden.

Het doel van de Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, bij voorkeur via werk, te laten participeren in de samenleving.

Jalp werk en inkomen icon

Om in Jalp de inwoners van uw gemeente te kunnen helpen bij vragen over werk, inkomen en participatie is in samenwerking met Stimulansz een module Werk en Inkomen ontwikkeld.

Deze module is beschikbaar tegen meerkosten.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn