Menu

Zelfstandig meedoen in de maatschappij. Jalp wijst de weg, geeft informatie of komt met passende oplossingen.

Jalp is het digitale Wmo loket van Elkander. Conform de principes van de Kanteling. Een verschuiving van aanbod- en claimgericht naar vraaggestuurd en oplossingsgericht. Het Jalp-model is ook inzetbaar voor het complete sociale domein

‘Zelf doen + samen doen = meedoen!’

Het uitgangspunt van de Wmo is dat elke burger kan meedoen aan de samenleving. Zelfredzaamheid en mensen aansporen hun ‘eigen kracht’ in te zetten is daarbij belangrijk. Jalp kijkt daarom eerst naar wat burgers zelf nog kunnen of samen met anderen, voordat ze iets laten doen vanuit de Wmo of Jeugdwet. Wij noemen dat het ZeSaLa-principe: eerst Zelf doen, dan Samen doen met de directe omgeving en dan pas Laten doen met collectieve voorzieningen en individuele voorzieningen.

De vraag achter de vraag

Oplossingen moeten passen bij de specifieke situatie van de burger. Waarin voelt hij zich belemmerd? We schetsen eerst de situatie van de burger en daarna veel voorkomende belemmeringen. Bijvoorbeeld ‘Ik voel me alleen’ en ‘contacten onderhouden’. De insteek is positief!

Voordelen

 • Informatie beschreven vanuit specifieke situaties.
 • Stapsgewijs door de informatie gaan, beginnend bij wat iemand zelf nog kan.
 • Preventieve tips en oplossingsgerichte suggesties.
 • Bevordert zelfregie en maatschappelijke participatie.
 • Ondersteunt mantelzorgers en vermindert de druk op voorzieningen.
 • Personalisatie: bewaren en doorsturen van informatie.
 • Klaar voor het semantisch web (web3.0).
 • Gebruik van de ICF-classificaties en Zelfredzaamheidsdomeinen
 • Gebruik van de Thesaurus Zorg en Welzijn.
 • Koppeling met  een sociale marktplaats en de sociale kaart.
 • Geschikt als burgerportaal voor het sociale domein.

Jalp is er!

Jalp  is  beschikbaar! Voor meer uitleg en informatie kunt u contact met ons opnemen, of kijk op onze presentatiewebsite Jalp.nl.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn