Menu

Hjälp. Vanuit het nieuw Zweeds vrij vertaald: ‘bijstand, steun, het helpen’

Jalp is het nieuwe, digitale Wmo en sociale loket van Elkander. Het eerste en enige gekantelde loket voor het sociale domein in Nederland. Conform de principes van de Kanteling, vraaggestuurd en oplossingsgericht!

‘Zelf doen + samen doen = meedoen!’

Het uitgangspunt van de Wmo is dat elke burger kan meedoen aan de samenleving. Zelfredzaamheid en mensen aansporen hun ‘eigen kracht’ in te zetten is daarbij belangrijk. Jalp kijkt daarom eerst naar wat mensen zelf nog kunnen of samen met anderen. Wij noemen dat het ZeSaLa-principe: eerst Zelf doen, dan Samen doen met de directe omgeving en dan pas Laten doen met collectieve voorzieningen en individuele voorzieningen.

De vraag achter de vraag

Oplossingen moeten passen bij de specifieke situatie van de burger. Waarin voelt hij zich belemmerd? We schetsen eerst de situatie van de burger en daarna veel voorkomende belemmeringen. Bijvoorbeeld ‘Ik voel me alleen’ en ‘contacten onderhouden’. De insteek is positief!

Voordelen

 • Informatie beschreven vanuit specifieke situaties.
 • Stapsgewijs door de informatie gaan, beginnend bij wat iemand zelf nog kan.
 • Preventieve tips en oplossingsgerichte suggesties.
 • Bevordert zelfregie en maatschappelijke participatie.
 • Ondersteunt mantelzorgers en vermindert de druk op voorzieningen.
 • Stimuleert wijk- en buurtgericht werken.
 • Koppeling met  een sociale marktplaats en de sociale kaart.
 • Kent een gekantelde zoekmachine op basis van chatbot technologie
 • Geschikt als burgerportaal voor het sociale domein.
 • Personalisatie: bewaren en doorsturen van informatie.
 • Klaar voor het semantisch web (web3.0).
 • Gebruik van de ICF-classificaties en Zelfredzaamheidsdomeinen
 • Gebruik van de Thesaurus Zorg en Welzijn.

Jalp is er!

Jalp  is  beschikbaar!  Voor meer uitleg en informatie kunt u contact met ons opnemen, of kijk op onze presentatiewebsite Jalp.nl.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn