Jalp helpt bij het keukentafelgesprek

/
/
/
/
Jalp helpt bij het keukentafelgesprek

Hoe kunnen gemeentes hun informatievoorziening over het keukentafelgesprek verbeteren? De Cliëntenmonitor van Aandacht voor Iedereen (AVI) doet een aantal aanbevelingen voor ‘transparante keukentafelgesprekken’. Een van de belangrijkste: de burger moet goed voorbereid zijn op het keukentafelgesprek en zelf nadenken over zijn behoefte aan zorg. Klinkt logisch, maar hoe vertaal je dit naar de praktijk?

 

Een greep uit de AVI-aanbevelingen voor ‘transparante keukentafelgesprekken’:

 

  • Leg van tevoren uit waarover het gesprek zal gaan, zodat mensen zich daarop kunnen voorbereiden.
  • Bied een tweede gesprek aan, als een van beide gesprekspartners dit nodig mocht vinden.
  • Attendeer cliënten erop dat iemand uit het eigen netwerk aan het keukentafelgesprek mag deelnemen als zij dat willen, voordat zij voor het gesprek worden uitgenodigd.
  • Start het keukentafelgesprek niet met de boodschap ‘dit doen we niet meer voor u’. Wek niet a priori de indruk dat de huidige zorg niet nodig zou zijn.
  • Bespreek de problemen die cliënten ervaren en de oplossingen die zij daarvoor hebben gevonden.
  • Help mensen om de eigen regie over hun leven te houden, ook bij het bespreken van andere mogelijkheden en faciliteer hen bij het realiseren van een waardevol leven. Geef aan dat cliënten hun persoonlijk plan (als zij dit hebben) kunnen meenemen bij het keukentafelgesprek.

 

Een goede voorbereiding is dus cruciaal: mensen moeten weten wat ze op het keukentafelgesprek kunnen verwachten, dat ze iemand mee mogen nemen, bijvoorbeeld een mantelzorger of een cliëntondersteuner, en dat ze er met een persoonlijk plan ervoor kunnen zorgen dat ze ‘eigen regie’ houden over hun zorg.

 

Maar: een persoonlijk plan schrijft zichzelf niet. Wat als er geen tijd is om iedereen persoonlijk uitleg te geven over het keukentafelgesprek? Wat is dat eigenlijk, ‘eigen regie’?

 

Om dat soort vraagtekens om te buigen heeft Jalp een set teksten over het keukentafelgesprek, cliëntondersteuning, het persoonlijk plan en ‘eigen kracht’ Hier leest u in klare taal alles over het keukentafelgesprek. Wat betekenen die termen? Wat is het keukentafelgesprek? Hoe bereidt u dat voor? Wat is de rol van de mantelzorger? Wat kan een cliëntondersteuner betekenen?

 

Daarnaast is Jalp in zijn geheel opgebouwd volgens het ZeSaLa-model. Dat betekent dat bij elk probleem aandacht wordt besteed aan wat mensen zélf kunnen doen om het op te lossen. De abstracte ‘eigen kracht’ wordt tot leven gewekt met voorbeelden, tips en suggesties. Daarnaast komt de hulp van anderen uitgebreid aan bod.

 

In de voorbereiding van het keukentafelgesprek is Jalp dus een nuttige vraagbaak. Bovendien zet Jalp de bezoeker aan tot denken: wat kan ik zelf doen, wat zijn de oplossingen? Wat is het aanbod van hulp in mijn gemeente? Op al dat soort vragen biedt Jalp een antwoord. Een inwoner die op Jalp heeft rondgekeken doet ervaring op met de manier van denken achter de Kanteling. Deze gedeelde kennis maakt het gesprek met de Wmo-consulent gemakkelijker.

 

Ook andere aanbevelingen van AVI hebben een vertaling gekregen in Jalp. Via de sociale kaart zijn cliëntondersteuners bijvoorbeeld gemakkelijk vindbaar. Jalp biedt ook informatie over het schrijven van een persoonlijk plan. Eigen regie is een mooi concept, maar het begint ermee dat burgers ook nadenken over wát ze dan willen en hoe zij vinden dat het moet. Jalp helpt daarbij.