Innovatiesubsidie VIA-regeling

/
Innovatiesubsidie VIA-regeling

OVER HET PROJECT

Elkander ontvangt Europese subsidie voor het project ‘Slimme informatieloketten’. In dit project onderzoekt en ontwikkelt Elkander een thema-onafhankelijk intelligent informatieloketsysteem, gebaseerd op de nieuwste hedendaagse technologieën zoals ArangoDB. Het doel is het uitbreiden van de functionaliteiten van de informatieloketten, het vereenvoudigen van het onderhoud van de systemen en het waarborgen van de schaalbaarheid.
Hierdoor kan de burger bij sociale vraagstukken sneller en effectiever naar een oplossing toegeleid worden. Op die manier zijn er voor de overheid minder werkuren nodig om de burger te helpen.

Tijdens de bedrijfsactiviteiten verwerkt Elkander persoonsgegevens van (mogelijke) klanten. Elkander heeft deze gegevens nodig om contact te onderhouden met geïnteresseerde klanten en bestaande klanten. En om (mogelijke) klanten te informeren over relevante ontwikkelingen bij Elkander en de producten en diensten van Elkander. Daarnaast heeft Elkander de persoonsgegevens nodig voor het versturen van offertes en het versturen en innen van facturen. Deze verklaring geeft hier meer uitleg over.