Nut en noodzaak van de sociale kaart

/
Nut en noodzaak van de sociale kaart
Twee mensen achter een witte doek, de een wijst, de ander houdt de doek vast. Ze doen alsof het een landkaart is.

Heeft een gemeente een sociale kaart nodig voor het Wmo-loket? ‘Welnee, als iemand een organisatie nodig heeft die maaltijden aan huis brengt dan zoek je toch gewoon op Google?!’ Maar het is toch handig voor een welzijns-professional? ‘Welnee, die kennen de 10 belangrijkste organisaties uit hun hoofd. Meer hebben ze niet nodig!’ ‘Een sociale kaart is alleen maar duur voor de gemeente. En in financieel moeilijke tijden zijn er wel belangrijkere dingen!’   

 

Herkent u deze uitspraken? Zijn ze juist, of doen ze de waarde van een goede sociale kaart geweld aan? 

Wat is een sociale kaart?

Een sociale kaart is een overzicht van organisaties die goederen en diensten leveren op een samenhangend gebied, zoals bijvoorbeeld zorg en gezondheid. Een uitgebreide sociale kaart biedt naast organisatiegegevens als naam, contactgegevens en een korte bedrijfsomschrijving, ook nog nuttige productinformatie. Een vraaggerichte sociale kaart levert de productinformatie op basis van voorgeschreven sjablonen. Op die manier kun je aanbieders en hun aanbod met elkaar vergelijken. Daarover later meer. 

Het opzetten van een sociale kaart

Het opbouwen en het structurele beheer van een sociale kaart met productinformatie is arbeidsintensief. Als een gemeente een sociale kaart wil hebben voor bijvoorbeeld Wmo-aanbod en jeugdhulp en buurtactiviteiten, dan worden alle organisaties op deze werkterreinen uitgenodigd om mee te doen. Dat zijn al snel honderden organisaties. Wie zorgt ervoor dat de organisaties actief benaderd worden? 

 

Welke organisaties actief zijn is natuurlijk bekend bij de gemeente zelf. Maar de uitvoerende taak van benaderen, bellen en nog eens bellen; dat is een taak die beter uitbesteed kan worden. Sociale kaart Invis heeft daarom een servicedesk die deze taak op dagelijkse basis uitvoert. Daarmee kan een gemeente voor een groot deel ontzorgd worden en heeft de sociale kaart gegarandeerd een solide basis.

Beheer van de sociale kaart

Een kwetsbaar punt van de sociale kaart is het databeheer. Hoe gebeurt dat en hoe vaak gebeurt dat? Gemeenten willen de zekerheid hebben dat bezoekers van de website altijd volledige, juiste en actuele informatie vinden. De organisaties zelf hebben er uiteraard ook belang bij dat hun informatie altijd accuraat op de website getoond wordt. Dat lukt het beste als de organisaties zelf hun data in een systeem zetten en op een gebruikersvriendelijke wijze hun data kunnen beheren.

 

 

Bovendien, wie bepaalt welke organisaties er in de sociale kaart staan? Kan elke holistisch healer of juridisch adviseur zich zomaar inschrijven en worden die gegevens klakkeloos zichtbaar gemaakt? Voor gemeenten is het wenselijk om enige controle te houden op welke organisaties er in de sociale kaart komen te staan. Dan kan er actief ingezet worden op kwalitatief sterk aanbod zonder vervuiling van de sociale kaart, bijvoorbeeld door ongewenste commerciële partijen. 

 

Een toegankelijke beheeromgeving, waarin dit proces weinig tijd kost, is daarvoor een must. Helaas zijn content- en databeheer bij veel sociale kaart aanbieders het ondergeschoven kindje. Gelukkig zijn er ook partijen zoals Elkander die dit probleem ondervangen door goede service en zelfs in-house contentbeheer.

Zoekresultaten vergelijken

Als je 85 bent en je woont zelfstandig dan is het toch handig dat er een sociaal domein-website is met goede informatie en handige tips? Bijvoorbeeld over woningaanpassingen: hoe pak je dat het beste aan? Is er misschien een vrijwilligersorganisatie in de buurt die dit soort klussen voor je kan doen 

 

Wanneer je informatie zoekt op een sociale kaart moet je ook kunnen kiezen uit de organisaties die bij een zoekvraag naar voren komen. Bieden alle aanbieders dezelfde service?  Wanneer er meerdere aanbieders zijn voor dezelfde dienst dan moet je aanbieders met elkaar kunnen vergelijken. De sociale kaart die geïntegreerd is in een digitaal loket verrijkt de informatievoorziening. Zo kunnen bezoekers van de sociale kaart-website op de site zelf alle informatie vinden die ze zoeken. 

Toegankelijkheid

Het probleem van veel sociale kaart-websites ligt, gek genoeg, juist in de verwijzing zelf. Vaak komt het voor dat zo’n website in het sociaal domein wel een overzichtelijke opsomming geeft van organisaties, maar vervolgens doorlinkt naar de website van een organisatie. En daar zit het probleem voor inwoners: op wat voor website komen zij terecht? Een overheidswebsite moet voldoen aan streng toegankelijkheidseisen. Maar over de toegankelijkheid van een externe website heeft de gemeente geen enkele controle. 

 

Daarom is het een groot voordeel als een bezoeker van de sociaal domein-website álle benodigde informatie binnen de website kan vinden. Met een geïntegreerde sociale kaart worden alle producten en diensten op uniforme en toegankelijke wijze getoond. Behalve dat het een bezoeker tijd scheelt, zorg je er als gemeente zo ook voor dat inwoners met een beperking hun weg in het sociaal domein kunnen vinden. 

 

Niet alleen voor inwoners

Hebben alle Wmo-consulenten en jeugdhulp-professionals het aanbod van organisaties in hun hoofd? Ook nu de doorstroom van personeel ongekend hoog is door krapte op de arbeidsmarkt?   Bij grote beleidswijzigingen op het terrein van zorg, welzijn, jeugdhulp en werk en inkomen, zullen zich ook weer nieuwe spelers aandienen. Dan is het toch wel erg handig als je op internet een systematisch overzicht hebt van organisaties. En dat je met slimme zoekfilters precies kan vinden wat je zoekt! Handig voor individuele hulpvragers, voor de ondersteuners van hulpvragers en voor de professionals. 

Elkander en Invis

Elkander is een klein bedrijf met ruime ervaring in informatievoorziening in het sociaal domein. Elkanders sociale kaart Invis wordt door meer dan veertig gemeenten met succes gebruikt. Naast de sociale kaart maakt Elkander Sociaal domein-websites: de sociale kaart uitgebreid met informatieve teksten gericht op zelfredzaamheid van inwoners en positieve gezondheid. 

 

Benieuwd wat Elkander voor uw gemeente kan betekenen? Neem contact met ons op!