De positieve aanpak: preventie via de sociale kaart

/
/
/
/
De positieve aanpak: preventie via de sociale kaart

Waar denkt u aan wanneer u praat over ‘de sociale kaart’? Een interactieve lijst van fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties? Alfabetisch gesorteerd en misschien ook weergegeven op een kaart?
Daar denken wij anders over. We helpen u uit de droom en we nemen u mee in de onze: de sociale kaart als verbinder tussen mensen. En daarmee: hoe u de sociale kaart inzet voor preventie in het sociaal domein. 

Preventie = informatie

Van steeds meer ziektes en andere problemen weten we wat de oorzaak is, en dus wat je eraan zou kunnen doen om ze te voorkomen. Daarom valt preventie voor een groot deel samen met goede informatie bieden. Zorgen dat mensen weten wat ze zelf kunnen doen om uit de problemen te blijven. Of, als het al mis is: wat ze kunnen doen om erger te voorkomen. Het begint met de juiste kennis, en kennis is, zoals bekend, macht. Of in dit geval: eigen kracht.

 

Om te zorgen dat mensen vervolgens ook in beweging komen, moet het ook makkelijk zijn om iets met die kennis te doen. Preventie is dus ook: drempels wegnemen zodat mensen eerder in actie komen. Investeren in preventie is dus investeren in laagdrempelige informatie.

Zo helpt de sociale kaart bij een laagdrempelige informatievoorziening

De digitale sociale kaart is een ideaal middel om preventie in uw gemeente of regio handen en voeten te geven. Functionaliteiten die een sociale kaart-website extra laagdrempelig maken voor inwoners:

 

 • Vanuit huis gegevens van organisaties en algemene voorzieningen opzoeken
 • Meer informatie aanvragen met één druk op de knop
 • Informatieve artikelen en tips met laagdrempelige informatie in B1
 • Toegankelijk en gebruiksvriendelijk (ook voor bijv. laaggeletterden)
 • Activiteiten in de buurt opzoeken & online inschrijven
 • Live chat-functie mogelijk

 

Zo zorgt u er bijvoorbeeld voor dat iemand met weinig inkomen (zonder daarmee te koop te lopen) kan bekijken welke organisaties in de buurt hem verder kunnen helpen. Of welke goedkope uitjes er in de buurt zijn.

 

Zo regelt u bijvoorbeeld dat iemand met een vraag over mantelzorg die direct digitaal kan stellen, zonder dat zij eerst hoeft uit te zoeken bij welke organisatie je dan moet zijn.

 

Zo voorziet u bijvoorbeeld ouders van betrouwbare opvoedinformatie, zodat zij niet meer door een oerwoud aan online desinformatie hoeven.

Je goed voelen is verbonden zijn

Wanneer is iemand gezond? Die definitie wordt steeds breder. Steeds vaker luidt het antwoord: niet alleen wanneer het lichamelijk goed gaat maar ook wanneer iemand volwaardig mee kan doen, verbinding met anderen voelt, kortom: gelukkig is. Dat heet ook wel positieve gezondheid.

 

Veel problemen hebben uiteindelijk een sociale component; eenzaamheid, depressiviteit, soms onbegrepen fysieke klachten. Je ziet dat ze uiteindelijk (langzaam) oplossen wanneer iemand weer meer verbinding gaat ervaren met de mensen om zich heen

Gezond ben je niet alleen wanneer het lichamelijk goed gaat maar ook wanneer je volwaardig mee kan doen, verbinding met anderen voelt, kortom: gelukkig bent

Anderzijds kan de oplossing voor een ander ‘probleem’ ook een sociale impuls geven, die misschien wel net zo belangrijk is. Wie na lange tijd weer gaat werken komt ook beter in zijn vel te zitten door de nieuwe sociale contacten, een praatgroep voor jonge ouders levert praktische tips op maar zorgt er ook voor dat ouders meer vertrouwen krijgen in zichzelf als opvoeder, een lokaal ondernemersnetwerk levert zowel nieuwe commerciële kansen als gezelligheid op.

Zo brengt de sociale kaart mensen bij elkaar

De digitale sociale kaart is een middel om mensen met elkaar in contact te brengen. Met de volgende functionaliteiten ondersteunt de sociale kaart ontmoeting en sociaal contact:

 

 • Alle activiteiten van lokale organisaties in één centrale agenda (Bijvoorbeeld: Deventerwijzer.nl )
 • Inspirerende blogs en verhalen: je bent niet alleen (Bijvoorbeeld: Beekdaelensociaal.nl )
 • Informatie en tips over hulp vragen in je eigen sociale netwerk (Bijvoorbeeld: Uithoornhelpt.nl)
 • Vrijwilligersvacaturebank via de sociale kaart mogelijk (Bijvoorbeeld: Meedoeninbronckhorst.nl)
 • Koppeling met sociale marktplaatsen zoals NLvoorElkaar (Bijvoorbeeld: Infoplein.oosterhout.nl)
 • Maatschappelijke organisaties, verenigingen en hulplijnen makkelijk vindbaar (Bijvoorbeeld Socialegidswaalre.nl)

Niemand kan het helemaal zelf

Positieve gezondheid geeft mensen zelf de hoofdrol: gezond zijn doe je als het ware helemaal zelf, gewapend met de juiste kennis en een positieve insteek kom je er wel. Een mooie gedachte, maar de praktijk is weerbarstig. Iedereen is wel eens een tijdje wat minder zelfredzaam en sommige mensen worden het misschien wel nooit helemaal.

 

Heeft iemand niet genoeg verbinding met zijn omgeving dan is het óók de uitdaging voor de lokale gemeenschap en het sociale netwerk om daar wat aan te doen. Niet altijd even gemakkelijk. En om het over onze eigen rol te hebben, met alleen een nieuwe website of app ben je er zeker niet. Je moet toch vaak eerst naar iemand toe, met ze in gesprek.

 

Wel groeit het besef dat je dit ook samen kunt doen, niet alleen met hulpverlening maar ook in het brede sociaal domein en daarbuiten. Werkgevers, sportverenigingen, non-profitorganisaties, scholen en supermarkten: allemaal kunnen ze een rol spelen in het bevorderen van de gezondheid en mentale veerkracht van hun medewerkers, klanten en leerlingen. Gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, waar voor iedereen wat valt te winnen. Het loont om de handen in een te slaan.

Zo versterkt de sociale kaart een gezonde gemeenschap

Deze functionaliteiten van de sociale kaart helpen inwoners én de organisaties in het sociaal domein elkaar te vinden en te versterken:

 

 • Info over organisaties en hulpaanbod inzichtelijk, actueel en betrouwbaar voor iedereen
 • Vrijwilligersvacatures delen via de sociale kaart
 • Ondernemers vinden elkaar via lokaal ondernemersportaal
 • Organisaties beheren hun eigen gegevens; grotere betrokkenheid bij informatievoorziening
 • Informatie & voorzieningen voor mantelzorgers vindbaar
 • Lokaal nieuws en blogs inspireren en enthousiasmeren
 • Via activiteiten ook ruimte voor ‘leuke dingen’ in plaats van alleen hulpaanbod

 

Praktijkvoorbeelden? Zo zorgt u er bijvoorbeeld voor dat de welzijnsorganisatie wéét dat er bij de voetbalvereniging een plaats is waar iemand als vrijwilliger weer kan meedoen. Of dat iemand die informatie zoekt over het dorpsfeest en passant óók gewezen wordt op de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning.

Zo wéét de welzijnsorganisatie dat er bij de voetbalvereniging een plaats is waar iemand als vrijwilliger mee kan doen.

Tips voor preventie in het digitale sociaal domein

Samenvattend: 3 tips om preventie en positieve gezondheid handen en voeten te geven in het digitale sociale domein.

 

 • Zorg dat mensen zélf de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben om zich goed of beter te voelen
 • Breng mensen bij elkaar en zet mogelijkheden voor sociale verbinding in de etalage zoveel als maar kan
 • Deel de verantwoordelijkheid met partijen uit het sociaal domein én daarbuiten en zorg dat deze partijen ook elkaar kunnen vinden

De sociale kaart als tool voor preventie

Preventie is dus: laagdrempelige informatie die mensen bij elkaar brengt. Waar dan te beginnen? De brede sociale kaart kunt u daarbij inzetten om een platform te bouwen rondom een thema of voor een specifieke groep. Bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwillige hulp, minima of lokale ondernemers. Of heel breed, voor alle inwoners én professionals. Een greep uit de mogelijkheden:

 

 

Daarna volgt de vraag: hoe zet u zo’n platform dan neer? Hoe zorgt u ervoor dat het ook langere tijd overeind blijft? Eén keer een financiële injectie over langere tijd levert vaak een mooie website op, maar hoe regelt u dat zo’n platform goed gevuld wordt, actueel blijft en dus aantrekkelijk is voor bezoekers?

 

Het antwoord is: met tijd, inzet, persoonlijke betrokkenheid én met de juiste tools. Een belangrijk ingrediënt voor elk platform bent u zelf. Wij bouwen de kar, maar u moet hem trekken. Breng uw platform daarom onder de aandacht en blijf dat doen, zorg dat de website zichtbaar is in de gemeentelijke informatievoorziening. Voer zelf regie op de organisaties en partners die ú belangrijk vindt voor de sociale kaart. Bedenk welke organisaties u graag in de activiteitenagenda wilt hebben. Vraag mensen om nieuws of blogs te schrijven. Kortom, zorg ervoor er naast een online wegwijzer ook een fysieke vraagbaak is. De rest regelen wij voor u.

De voordelen van de sociale kaart

Met een sociale kaart als achterliggende systeem verhoogt u de betrokkenheid van organisaties. U doet de sociale kaart letterlijk sámen. Tegelijkertijd lost u ‘de beheerkwestie’ op: organisaties houden hun gegevens zelf actueel. Met een portal op basis van de sociale kaart zijn er een hoop punten waar u zich niet meer druk om hoeft te maken:

Met een portal op basis van de sociale kaart zijn er een hoop punten waar u zich niet meer druk om hoeft te maken

 • Doorlopend geactualiseerde teksten, organisatiegegevens en de agenda altijd actueel
 • Gespecialiseerde redacteuren houden teksten bij op B1-niveau
 • Elkander als centraal aanspreekpunt voor gegevens van organisaties en andere content
 • Een toegankelijk design dat voldoet aan de digitale toegankelijkheidseisen
 • Gegevens ook bruikbaar op andere websites

 

U kunt bij uw sociale kaart-project rekenen op onze steun en expertise. Wij ondersteunen onze klanten al 15 jaar bij het opbouwen van hun sociale kaart. De meeste problemen op het gebied van de sociale kaart hebben we inmiddels wel vaker gezien.

 

We staan altijd klaar om mee te denken over wat kan werken in úw geval. Want hoe universeel de uitdagingen ook zijn, uiteindelijk is elke (lokale) gemeenschap wel weer anders en is het de kunst om een platform te vinden en te maken dat past binnen uw doelgroep en dat daar de onderlinge samenhang versterkt.

 

Heeft u er ook zin gekregen? Wij wel.