Privacyverklaring

/
Privacyverklaring

OVER ELKANDER

Elkander is de softwareleverancier van de sociale kaart Invis en van diverse websites op het terrein van zorg en ondersteuning en opvoeding. Elkander levert deze producten aan gemeenten, bibliotheken en Centra voor Jeugd en Gezin.

Tijdens de bedrijfsactiviteiten verwerkt Elkander persoonsgegevens van (mogelijke) klanten. Elkander heeft deze gegevens nodig om contact te onderhouden met geïnteresseerde klanten en bestaande klanten. En om (mogelijke) klanten te informeren over relevante ontwikkelingen bij Elkander en de producten en diensten van Elkander. Daarnaast heeft Elkander de persoonsgegevens nodig voor het versturen van offertes en het versturen en innen van facturen. Deze verklaring geeft hier meer uitleg over.

Wilt u weten hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen onze informatieve websites? Lees dan de privacyverklaring voor sociaal loket Jalp/digitaal CJG (pdf, 215 kB).

Elkander vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Onze gegevens:

Elkander BV
KvK: 62071947

privacy@elkander.nl
050 211 09 50
Bezoekadres: Brink 7, 7963 AA, Ruinen

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE EN MET WELK DOEL?

Elkander verwerkt persoonsgegevens van mogelijke toekomstige klanten en bestaande klanten. Daarnaast maakt deze website gebruik van cookies. Hieronder vindt u meer uitleg.

GEGEVENSVERZAMELING BIJ RELATIES MET MOGELIJKE KLANTEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Wij verwerken gegevens van organisaties die overwegen onze producten of diensten af te nemen. Hier zitten ook persoonsgegevens bij.

Persoonsgegevens verzamelt Elkander op deze website via een contactformulier. Dit formulier geeft u als mogelijke klant of samenwerkingspartner de gelegenheid om met ons in contact te komen. Het gaat om:

 • Naam en aanspreekvorm (verplicht)
 • E-mailadres (verplicht)
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • Naam organisatie / gemeente (niet verplicht)
 • Informatie die is ingevuld in een open veld, zoals een vraag of opmerking (niet verplicht). (Meestal bevat de informatie in dit open veld geen persoonsgegevens)

Geïnteresseerde partijen melden zich soms ook op andere manieren. De hierboven beschreven persoonsgegevens krijgen wij dan van de betrokkene per e-mail of telefonisch. Of doordat de betrokkene ons een visitekaartje afgeeft.

Wij hebben deze gegevens nodig om met u contact te kunnen opnemen over uw contactverzoek, vraag of opmerking. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over relevante ontwikkelingen bij Elkander, om offertes te versturen en om contact met u te blijven onderhouden.

GEGEVENSVERZAMELING BIJ BESTAANDE KLANTRELATIES

Wij verwerken gegevens van organisaties die onze producten of diensten afnemen. Hier zitten ook persoonsgegevens bij. Het gaat om:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie

Wij hebben deze gegevens nodig voor:

 • Het informeren van klanten over relevante ontwikkelingen en aanpassingen bij de producten en diensten van Elkander.
 • Het versturen van offertes
 • Het versturen en innen van facturen
 • Contact onderhouden met klanten (algemeen relatiebeheer)

Deze handelingen zijn noodzakelijk om de overeenkomst tussen Elkander en de klant goed te kunnen uitvoeren.

COOKIES

Elkander verzamelt op deze website informatie door middel van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Analytische cookies verschaffen ons informatie over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie verbeteren we de website. Deze statistieken kunnen wij niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Wij analyseren deze gegevens met behulp van Matomo en Google Analytics.

WIE ONTVANGEN DEZE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens zijn inzichtelijk voor medewerkers van Elkander. Wij delen deze informatie niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij delen sommige persoonsgegevens met onze accountant en met een CRM-systeem. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst, waarin is afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wij gebruiken het platform MailChimp om (mogelijke) klanten op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en aanpassingen bij de producten en diensten van Elkander. In dit platform plaatsen wij e-mailadressen en (optioneel) namen van contactpersonen. MailChimp is gevestigd buiten de Europese Unie. MailChimp gaat zorgvuldig om met deze gegevens.

De medewerkers van Elkander hebben een geheimhoudingsplicht.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE INFORMATIEVE WEBSITES IN HET SOCIAAL DOMEIN

Voor de websites die wij leveren op het gebied van zorg en ondersteuning en opvoeding verwerken wij persoonsgegevens. Bekijk voor meer uitleg de privacyverklaring voor het digitaal sociaal loket Jalp en het digitale CJG (pdf, 220 kB).

BEWAARTERMIJN

Elkander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

BEVEILIGING

Elkander heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de gegevens te kunnen garanderen. De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via het digitale sociaal loket Jalp, het digitale CJG en de digitale sociale kaart Invis, worden opgeslagen op eigen servers, die op Nederlandse bodem staan.

RECHTEN: GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Elkander van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen om uw gegevens in te zien.

Daarnaast heeft u het recht om de gegevens aan te laten passen, te laten verwijderen of op te vragen zodat u ze kunt overdragen naar een andere leverancier (dataportabiliteit). Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Elkander behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Per e-mail

Elkander BV
o.v.v. Inzageverzoek AVG
privacy@elkander.nl

Per post

Elkander BV
o.v.v. Inzageverzoek AVG
Brink 7
7963 AA Ruinen

KLACHTEN

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.