Het Informatiepunt

/
Het Informatiepunt

DE SOCIAAL-EDUCATIEVE KAART

Voor laaggeletterde en minder digitaalvaardige mensen is er Het Informatiepunt. Dé oplossing voor openbare bibliotheken die een laagdrempelig overzicht willen bieden van cursussen, handige websites en vrijwillige (digi)hulp om de hoek.

In 2019 zijn de Informatie Het online Informatiepunt is de digitale tak van de fysieke Informatiepunten Digitale Overheid die in 2019 zijn gestart in bibliotheken. Bibliotheken en publieke dienstverleners werken hierin samen om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid. Haak nu aan met uw bibliotheek!

STIMULEERT ZELFREDZAAMHEID

Sociaal raadslieden, inburgeringsles, DigiD-cursussen: bezoekers vinden hulp om de hoek, zodat zij volwaardig mee kunnen doen en hun zaken kunnen regelen met de digitale overheid.

LAAGDREMPELIG

Het Informatiepunt heeft een toegankelijke, rustige interface en het taalgebruik is eenvoudig. De gebruiker wordt via een interactieve beslisboom gericht door het aanbod geleid.

OOK VOOR INTERMEDIAIRS

De website is een handig hulpmiddel voor intermediairs: professionals, vrijwilligers of mantelzorgers die minder digivaardige mensen de weg willen wijzen.

HET INFORMATIEPUNT: INFO VOOR IEDEREEN

MEEDOEN IN DE DIGITALE SAMENLEVING

In een paar klikken naar de juiste ondersteuning

Een lastige brief van de Belastingdienst, inloggen op werk.nl, een afspraak maken met de gemeente: om je zaken te regelen moet je voldoende kunnen lezen en schrijven én met computers en internet kunnen omgaan. Het Informatiepunt helpt mensen die hier moeite mee hebben. Door te verwijzen naar de cursus, informatie of hulp die het beste past bij iemands vraag.

 

Een interactieve beslisboom leidt de gebruiker door het aanbod. Hij of zij hoeft alleen maar te klikken op ‘Ik wil leren’ of ‘Ik wil hulp bij’ en de rest wijst zich vanzelf. Na slechts een paar stappen komt geschikt aanbod in beeld.

ONTWIKKELD MET DE DOELGROEP

Eenvoudig taalgebruik en een rustige interface

Omdat de gebruikers van de website niet digivaardig zijn, hebben we een website gemaakt die zo makkelijk mogelijk te bedienen is. Het Informatiepunt heeft daarom een toegankelijke, rustige interface. Grote knoppen bieden de bezoeker houvast en bij elke stap in de beslisboom is het taalgebruik eenvoudig. Bij het ontwikkelen van de website is de projectgroep vanaf het begin in gesprek gegaan met mensen uit de doelgroep, die in focusgroepen meedachten over het ontwerp.

Senior traint digitale vaardigheden met hulp van jongere man

HULP IN DE BUURT IN BEELD

Lokale versie met extra opties

Op de landelijke site Hetinformatiepunt.nl komt het aanbod van alle deelnemende bibliotheken samen. Bezoekers vinden er hulp in de buurt via het postcode-filter. U kunt met uw bibliotheek ook kiezen voor een lokale variant hierop. U krijgt dan een website met een eigen logo en webadres. Ook de contactpagina en over ons-pagina kunt u dan zelf invullen. De juiste lokale filtering staat op zo’n website al ingesteld. Bekijk Het Informatiepunt Dordrecht voor een voorbeeld! Wilt u ook meedoen met uw lokale bibliotheek? Kijk dan op Bibliotheeknetwerk.nl voor meer informatie.

ONTWIKKELD VOOR DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Met gegevens uit de sociale kaart G!DS

Elkander verzorgt de technische realisatie van de digitale Informatiepunten, in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek. Het design is van onze partner Noeste IJver. De getoonde informatie, zoals cursussen en gegevens van organisaties, komt uit de digitale sociale kaart G!DS. Deze informatie wordt beheerd door de lokale bibliotheken. Stichting SPN ondersteunt bibliotheken bij de invoer in G!DS en bij de verdere inrichting van hun lokale digitale Informatiepunt.

Koninklijke Bibliotheek gebouw

HAAK NU AAN MET UW BIBLIOTHEEK!