Verhoog digitale vaardigheden met de Vraagwijzer van Elkander

/
/
/
/
Verhoog digitale vaardigheden met de Vraagwijzer van Elkander
Man met bril en grijs haar kijkt enthousiast naar zijn tablet

Voor veel mensen lijkt het vanzelfsprekend: online bankzaken regelen of een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Helaas is dit voor een grote groep mensen niet zo eenvoudig, vanwege hun beperkte digitale vaardigheden. Daarom heeft Elkander de Vraagwijzer ontwikkeld:  een interactieve beslisboom die simpel, intuïtief en samenhangend is ontwikkeld met onervaren internetgebruikers in het achterhoofd. Naast overzicht scheppen in het plaatselijke voorzieningenaanbod van uw gemeente, leert de Vraagwijzer digitale geletterdheid aan door te doen.

 

Digitale vaardigheid in Nederland

Digitale vaardigheid is onmisbaar in onze tijd. Van overheden tot banken, iedereen communiceert via het internet. Ook gemeentes en organisaties in het sociale domein communiceren met behulp van digitale hulpmiddelen. Inwoners kunnen op het internet informatie over diensten vinden of regelingen aanvragen.

Toch kan het uw dienstverlening schaden als inwoners niet weten hoe, of waar ze iets online moeten aanvragen. Het wordt nog ingewikkelder als uw organisatie uiteenlopende voorzieningen aanbiedt, die onvindbaar of onbruikbaar blijven voor mensen zonder digitale vaardigheden. Overheidsinstanties die communiceren via het web hebben de verantwoordelijkheid om digitale achterstanden aan te pakken. Daarom is het belangrijk om informatie over uw voorzieningen vindbaar en bruikbaar te maken voor mensen met weinig digitale vaardigheden.

 

De Nederlandse overheid heeft digitale vaardigheid hoog in het vaandel. Ons land behoort tot de top als het gaat om digitaal vaardige inwoners. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat we samen met Finland koploper zijn op het gebied van digitale vaardigheden. Met digitale vaardigheid wordt bedoeld dat iemand 2 of meer handelingen kan uitvoeren op het gebied van informatie en communicatie. Voorbeelden van digitale basisvaardigheden zijn het aanmaken van een account op sociale media of het bestellen van een product in een webshop. Ook het bedienen van een tablet, computer en mobiele telefoon behoren tot basisvaardigheden.

Meer gebruikers met digitale vaardigheden

De Europese Unie heeft als doelstelling dat ten minste 80% van de bevolking per 2030 over digitale basisvaardigheden beschikt. In Nederland zijn we goed op weg om dit streven te halen. Dat neemt niet weg dat er een groot verschil bestaat tussen leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus. Terwijl 64% van de 25- tot 35-jarigen meer dan alleen digitale basisvaardigheden heeft, blijft dit percentage in de leeftijdsgroep 65 tot 75 jaar steken op 28%. Voor opleidingsniveaus is er een vergelijkbare kloof, van 70% onder hoogopgeleiden en 31% bij laagopgeleiden. De statistieken tonen aan dat er nog een heleboel terrein valt te winnen.

Toegankelijke online dienstverlening

Elkander geeft websites op een intuïtieve manier vorm om mensen met beperkte digitale vaardigheden doelmatig te bereiken. Een belangrijk gedeelte van onze expertise richt zich op de bijzonderheden van de Wmo. Per 2015 vraagt de invulling van deze zorgwet een hoop eigen initiatief van inwoners met een grote zorgbehoefte. Zo’n vraag moet gepaard gaan met een toegankelijk aanbod. Het is schrijnend om te constateren dat zorgvragers met een lage digitale geletterdheid het gebruik van internetdiensten als een hindernis ervaren.

 

Veel regelingen voor mensen met een laag inkomen worden tegenwoordig aangeboden op het internet. De praktijk laat zien dat lang niet al deze regelingen worden aangesproken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat zorgondersteuning of maatschappelijke voorzieningen ongebruikt blijven door een gebrek aan digitale geletterdheid. De Vraagwijzer is juist voor deze groep ‘digibeten’ een oplossing.

De Vraagwijzer van Elkander

Elkander ontwikkelde de Vraagwijzer zodat internetgebruikers het gemeentelijke aanbod in het sociale domein met een paar klikken kunnen inzien. De Vraagwijzer werkt als een interactieve beslisboom die gebruikers via herkenbare iconen en korte titels in een paar stappen bij een antwoord op een vraag brengt. Gebruikers kunnen vragen stellen over de meest uiteenlopende diensten, regelingen en voorzieningen in uw werkveld. Van de meest geschikte aanbieder voor begeleid wonen tot de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage.

 

 

Door een concrete vraag te stellen zoals “Waar kan ik computervaardigheden leren?”, komt de gebruiker vanzelf uit bij het computercursusaanbod in uw gemeente. Het cursusaanbod van de openbare bibliotheken, is een toegankelijke en welbekende eerste stap naar digitale basisvaardigheden. In heel Nederland zijn er Informatiepunten Digitale Overheid, de internetcursus Klik & Tik of het plaatselijke tabletcafé. De Vraagwijzer geeft de gebruiker contactgegevens, tips over de cursus en gelieerde cursussen. 

Voorbeeld Vraagwijzer Elkander op smartphone

De oplossing voor lage digitale geletterdheid

 

U bent bij Elkander op de juiste plek als uw gemeente behoefte heeft aan oplossingen om digitale achterstanden aan te pakken. Niet alleen de inhoud, maar ook de vorm van de sociale kaart is gericht op het aanleren van digitale basisvaardigheden. De Vraagwijzer brengt mensen met een minimaal begrip van digitale hulpmiddelen op de plek waar ze moeten zijn. Die plek kan zomaar een computercursus om de hoek zijn. Met de Vraagwijzer van Elkander krijgt u:

Kampt uw organisatie met belemmeringen op het gebied van digitale vaardigheid? En bent u benieuwd hoe de Vraagwijzer uw inwoners rechtstreeks naar uw online diensten kan brengen? Stuur een mail naar info@elkander.nl of bel 050 211 0950 voor de mogelijkheden. Of neem alvast een kijkje op onze website om te zien hoe de Vraagwijzer werkt bij de gemeentes die u voorgingen.