Menu

Invis, de sociale kaart voor het sociale domein

Invis (Interactief Vraaggestuurd InformatieSysteem) is een gespecialiseerde sociale kaart, die ingezet kan worden voor Wmo, CJG, zorg- en welzijnsinstellingen. Geschikt voor de website, het intranet of  een specifieke koppeling met een verwijzingssysteem.

Waarom een sociale kaart?

Als je 85 bent en je woont zelfstandig dan is het toch handig dat er een digitaal Wmo-loket is met betrouwbare informatie en handige tips? Als je informatie leest over aanpassingen in je woning dan is het heel praktisch dat er direct een overzicht te zien is van bijvoorbeeld klussendiensten bij jou in de buurt. De sociale kaart die geïntegreerd is in het Wmo-loket of het digitale CJG verrijkt dus de informatievoorziening. Als er meerdere aanbieders zijn van diensten dan moet je aanbieders met elkaar kunnen vergelijken. Wie levert wat voor welke prijs?

 

sociale kaart invis

Invis is een zeer gebruikersvriendelijk systeem met een strakke regie op beheer.
Kenmerken van Invis zijn:

  • de gedetailleerde productvelden die heldere vergelijkingen mogelijk maken
  • het gebruik van beschermde velden is mogelijk
  • er is het uitgekiende beheermodel die een goed eigen gegevensbeheer door organisaties mogelijk maakt
  • aparte reserveringssysteem voor cursussen/activiteiten
  • is geschikt voor opnemen van buurtactiviteiten
  • een uitbreiding met  invoer van allerlei soorten vacatures en advertenties is in ontwikkeling

Dat maakt deze sociale kaart uitermate geschikt voor het gebruik in gespecialiseerde websites of voor integratie in een intranet.

Activiteiten in de buurt in de sociale kaart

Om activiteiten in de buurt, van het wijkcentrum, of de verenigingen te kunnen tonen in de buurtmodule van Jalp moeten deze activiteiten in de sociale kaart worden ingevoerd. De Invis sociale kaart heeft een speciale module om activiteiten te beheren. Buurtbewoners kunnen zich dan direct voor activiteiten inschrijven.

Zorgmatching of aanbodvergelijking?

Wilt u graag dat er ook producten vergeleken kunnen worden op Jalp, om de zorgvraag zo goed mogelijk te kunnen matchen met het lokale of regionale zorgaanbod? Met een gebrekkig omschreven product is het moeilijk vergelijken. Invis stelt daarom eisen aan de invoer van de productbeschrijvingen. Onvolledige productinformatie wordt niet gepubliceerd.

Doorontwikkeling voor het sociale domein: vacatures en advertenties

Invis is de sociale kaart voor het gehele sociale domein. Dat betekent ook dat Elkander nadenkt over nieuwe toepassingen en uitbreidingen voor het sociale domein. Steeds meer organisaties willen meewerken om vraag en aanbod van vrijwilligers in kaart te brengen. Gemeentes gebruiken hiervoor steeds meer aparte matchingssystemen. Organisaties kunnen binnenkort via Invis ook hun advertenties en vacatures invoeren en beheren.

Voordelen voor organisaties:

Productencatalogus op intranet, extranet en website?
Uw productencatalogus of behandelaanbod goed inzichtelijk maken voor uw eigen medewerkers,  is van steeds groter belang. Bovendien is kennis van uw actuele hulpaanbod essentieel voor hulpverleners die naar u doorverwijzen. Specifieke velden met bv. extra informatie over de behandelaar of ervaringen van patiënten kunnen in een beschermde omgeving getoond worden. In combinatie met onze chatbot en zoekmachinetechnologie, zijn geavanceerde toepassingen mogelijk.

Aansluiting bij gemeentelijk beleid en tijd besparen.
Als u voor uw organisatie producten en diensten bij moet houden kost dat natuurlijk tijd. Maar u spaart tijd als uw gegevens niet alleen op uw eigen website maar ook op gemeentelijke websites gepresenteerd moeten worden. Gebruikt u daar Invis voor, dan kunnen uw gegevens ook gepresenteerd worden op CJG of Wmo websites van de gemeente.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn