Nut en noodzaak van de sociale kaart

/
/
/
/
Nut en noodzaak van de sociale kaart

Heeft een gemeente een sociale kaart nodig voor het digitale Wmo-loket of het digitale CJG? ‘Welnee, als iemand een organisatie nodig heeft die maaltijden aan huis brengt dan zoek je toch gewoon op Google!’ Maar het is toch handig voor een professional in een CJG? ‘Welnee, die kennen de 10 belangrijkste organisaties uit hun hoofd. Meer hebben ze niet nodig!’ ‘Een sociale kaart is alleen maar duur voor de gemeente. En in financieel moeilijke tijden zijn er wel belangrijkere dingen!’  Herkent u deze uitspraken? Zijn ze juist, of doen ze de waarde van een goede sociale kaart echt geweld aan?

Wat is een sociale kaart?

Een sociale kaart is een overzicht van organisaties die goederen en diensten leveren op een samenhangend gebied. Zo’n samenhangend gebied is bijvoorbeeld: opvoeden, opgroeien en gezondheid. Een uitgebreide sociale kaart biedt naast organisatiegegevens als naam, adres, plaats, telefoonnummer, website,  e-mailadres en een korte bedrijfsomschrijving ook nog uitgebreide productinformatie. Een vraaggerichte sociale kaart levert de productinformatie op basis van voorgeschreven sjablonen. Op die manier kun je aanbieders en hun aanbod met elkaar vergelijken. Een kwetsbaar punt van de sociale kaart is het databeheer. Hoe gebeurt dat en hoe vaak gebeurt dat? Gemeenten willen de zekerheid hebben dat bezoekers van de website altijd volledige, juiste en actuele informatie vinden. De organisaties zelf hebben er uiteraard ook belang bij dat hun informatie juist op de website getoond wordt. Dat lukt het beste als de organisaties zelf hun data in een systeem zetten en zelf op een gebruikersvriendelijke wijze hun data kunnen beheren.

Een digitaal informatieloket verdient een goede sociale kaart

Als je informatie zoekt in het digitale CJG over pesten op de basisschool dan wil je misschien weten op welke basisscholen in je buurt actief anti-pesten beleid wordt gevoerd? Als je 85 bent en je woont zelfstandig dan is het toch handig dat er een digitaal Wmo-loket is met goede informatie en handige tips? Als je informatie leest over aanpassingen in je woning dan is het heel praktisch dat er direct een overzicht te zien is van bijvoorbeeld klussendiensten bij jou in de buurt. De sociale kaart die geïntegreerd is in het Wmo-loket of het digitale CJG verrijkt dus de informatievoorziening. Als er meerdere aanbieders zijn van diensten dan moet je aanbieders met elkaar kunnen vergelijken. Wie levert wat voor welke prijs? Ook interessant is informatie over de ervaringen van anderen. Gebruikers van diensten zouden op de website een beoordeling achter kunnen laten. Dat kan in tekst, maar ook in sterren of een cijfer. Om de sociale kaart zowel voor publiek als voor adviserende professionals aantrekkelijk te maken, moet het mogelijk zijn om bepaalde informatie alleen voor professionals beschikbaar te stellen. Een goede sociale kaart kan dat!

Het sociale domein in beweging

Hebben alle adviseurs in Wmo-loketten en CJG’s het aanbod van organisaties in hun hoofd? Ook nu het sociale domein in gemeenteland zo in beweging is? Bij de grote decentralisaties op de terreinen, zorg, welzijn, jeugdzorg en werk en inkomen,  zullen zich ook weer nieuwe spelers aandienen. Dan is het toch wel erg handig als je op internet een systematisch overzicht hebt van organisaties. En dat je met slimme zoekfilters precies kan vinden wat je zoekt! Handig voor individuele hulpvragers, voor de ondersteuners van hulpvragers en voor de professionals.

Kan de sociale kaart niet een beetje goedkoper?

Het opbouwen en het structurele beheer van een sociale kaart met productinformatie is arbeidsintensief. Als een gemeente een sociale kaart wil hebben voor het Wmo-loket en het CJG dan worden alle organisaties op de beide werkterreinen uitgenodigd  om mee te doen. Dat zijn al snel honderden organisaties. De gemeente zorgt voor een goede informatievoorziening voor de eigen burgers, maar draait wel voor alle kosten op. Is er ook een andere weg voor de gemeente? Ja, die is er. De gemeente kan een beperkt aantal organisaties opnemen in de sociale kaart en de leverancier van de sociale kaart opdracht geven om organisaties uit te nodigen om mee te doen en de organisaties zelf de kosten laten betalen. Net als in de Wmo en het CJG zelf, ook hier meer zelfredzaamheid en ‘eigen kracht’ aanboren! Elkander biedt de gemeente de beide mogelijkheden van een sociale kaart.

 

Benieuwd wat Elkander voor uw gemeente kan betekenen? Neem contact met ons op!