Jalp PRO

/Jalp PRO

INFORMATIE VOOR PROFESSIONALS VIA DE SOCIALE KAART

Met Jalp PRO kunt u informatie beschikbaar maken over de contracten die uw gemeente met zorgaanbieders heeft. Jalp PRO koppelt deze contractinformatie aan organisaties uit de sociale kaart. Zo combineert u een efficiënte administratie van contracten met uw bestaande sociale kaart. Het resultaat: uw contractinformatie inzichtelijk, betrouwbaar en makkelijk te delen met professionals binnen en buiten de organisatie.

Eenvoudig contractinformatie delen met professionals

Uitgebreide zoekmogelijkheden

Nieuws en updates versturen aan contactpersonen

Gegevens snel en simpel invoeren

Jalp PRO is een beveiligde omgeving; u bepaalt zelf wie er toegang krijgt. Via Jalp PRO kunt u daarom ook informatie delen die u niet in de openbare sociale kaart wilt plaatsen.

Een man en een vrouw in representatieve vrijetijdskleding, staand en met de armen over elkaar

MAKKELIJK ZOEKEN

Professionals kunnen snel een organisatie zoeken of een overzicht samenstellen door te zoeken op type contract, zorgwet, doelgroep of locatie.

MINDER ADMINISTRATIE

Contractgegevens zijn centraal opgeslagen en eenvoudig te beheren via een online omgeving. Nooit meer verouderde Excel-bestanden in verschillende versies.

VOOR G!DS ÉN INVIS

Jalp PRO werkt als een losse laag die over een bestaande kaart kan worden gelegd. PRO is te koppelen aan zowel de sociale kaart Invis als de sociale kaart G!DS.

Jalp PRO: iedereen profiteert!

Foto van twee mensen die met elkaar in gesprek zijn
JALP PRO VOOR WMO-PROFESSIONALS
Alle contracten voor begeleiding, dagbesteding etc. bij elkaar

Medewerkers van sociale teams, Wmo-consulenten en andere professionals in het sociaal domein kunnen Jalp PRO gebruiken als informatieportaal voor gecontracteerde zorg in de gemeente. Ze zien snel wat voor contracten er zijn, welke tarieven er gelden en wie de contactpersoon bij de organisatie is.

JALP PRO VOOR JEUGDPROFESSIONALS
Jeugdhulp vindbaar maken

Ook voor het inzichtelijk maken van gecontracteerde jeugdhulp is Jalp PRO te gebruiken. Via het online portaal van Jalp PRO biedt u overzichtelijke informatie over gecontracteerde jeugdhulp aan verschillende groepen professionals, zoals jeugdconsulenten, gezinsvoogden, jeugdreclasseerders en jeugdartsen.

Foto van drie vrouwen in gesprek in de buitenlucht
Foto van een professional die relaxed achter zijn bureau zit.
JALP PRO VOOR GEMEENTEMEDEWERKERS
Administratieve lasten verlichten

In het beheersysteem van Jalp PRO kunnen backoffice-medewerkers extra informatie kwijt, zoals de tarieven per productcode en gegevens voor de facturering. Ook kunnen ze via PRO met 1 druk op de knop mailings versturen. Jalp PRO werkt met de landelijke iStandaarden voor zorgcontractering en is te koppelen aan bestaande (zaak)systemen.

ONTWIKKELD IN SAMENSPRAAK MET DE GEMEENTE
Betere informatie in het sociaal domein

Jalp PRO is ontwikkeld om gemeenten te helpen meer voordeel te halen uit hun sociale kaart, hun contractadministratie efficiënter te maken en informatie makkelijker toegankelijk. We doen dat samen met onze klanten en we blijven doorontwikkelen. Gebruiksgemak, betrouwbaarheid en tijdswinst voor de professional staan hierbij voorop.

Foto van het stadhuis van de gemeente Gouda

HAAL OOK MEER UIT UW SOCIALE KAART!